TIN TỨC

Địa điểm: Central Restaurant - LCP
22/06/2019, 10:03
Địa điểm: LCP
12/06/2019, 09:49
Địa điểm: The Bistro - LCC
12/06/2019, 09:46

Địa điểm: Central Restaurant - LCR

12/06/2019, 09:45
09/09/2019
Xin được chúc mừng chị Nguyễn Huỳnh Kim Nhung - nhân viên pha chế của khách sạn Liberty Central Saigon Centre.
22/06/2019
Địa điểm: Central Restaurant - LCP
12/06/2019
Địa điểm: Central Restaurant - LCP
12/06/2019

Địa điểm: Central Restaurant - LCR

12/06/2019
Địa điểm: The Bistro - LCC
12/06/2019
Địa điểm: LCP