TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH VÀ HỌC SINH GIỎI

16/05/2019, 11:22 AM
Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh và phát thưởng học sinh giỏi thường niên là hành động mang thông điệp ý nghĩa mà Ban Tổng Giám Đốc và Công đoàn gửi gắm. Đó là sự quan tâm, chăm lo nhằm động viên, khích lệ các con CB-CNV học tập và rèn luyện thật tốt. Từ đó mang lại niềm động viên đối với đội ngũ CB-CNV trong việc nuôi con giỏi và dạy con ngoan - cũng là tiền đề tạo nên sự gắn bó của NLĐ đối với Công ty.
Ý kiến bạn đọc